Positionsljus på bilen

Positionsljus är en lampa till bilen som många bilägare är något förvirrade över. Av alla olika lysen måste ändå positionsljuset vara en av de mest oklara. Eftersom många bilägare inte har koll på vad är positionsljus är och vilket syfte lyset har blir det lätt bortglömt. Att ha fungerande lampor på bilen är oerhört viktigt för att du ska vara säker i trafiken. Lamporna är inte bara till för att du ska se när du kör om kvällarna, de är även till för att andra trafikanter ska se dig. Regelbundet underhåll av lyktor och lampor på bilen är därför grundläggande för att vara en säker vägtrafikant. Det innefattar bland annat att se över sina positionsljus.

Vad är ett positionsljus?

Positionsljus som begrepp kan vara något förvirrande, även för dem som kört bil under många års tid. En vanlig missuppfattning är att positionsljuset är exakt samma sak som parkeringsljuset. Så är inte alls fallet. Faktum är att positionsljus och parkeringsljus ofta ser liknande ut, men fyller inte samma funktion. Vanliga personbilar har i många fall två positionsljus fram och baktill på bilen. Lastbilar och andra större fordon har ofta fler. Även vissa större bilmodeller kan ha fler positionslyktor för att synas ordentligt på vägen. För att förstå vad positionsljus egentligen är kan du tänka på en lastbil. Baktill på en lastbil kanske du noterat att det finns flertal vita eller röda ljus. Dessa lampor finns även på sidan och framtill på lastbilen, men baktill är det som är lättast att se som bilförare. Detta är positionsljuset.

Vad är ett positionsljus?

På personbilar är positionsljusen ofta integrerade inuti strålkastarna och sitter i så fall längst ut på dessa. På vissa bilar är positionsljuset helt fristående från strålkastarna. I sådana fall kan positionslykta och parkeringslykta ofta finnas i en och samma enhet. Det betyder dock inte att det är samma lampa. Två olika lampor sitter i sådana fall i en enhet och fyller två olika syften. Positionslyktornas syfte är att andra trafikanter ska få en uppfattning om din bils storlek. Det är särskilt bra vid körning på kvällen och natten när det är mörkt ute.

Byta positionsljus

Om du behöver byta positionsljus brukar de vara relativt lätta att byta ut på egen hand, förutsatt att du inte har en väldigt ny bil. På nyare bilar kan det tyvärr vara lite krångligare av någon anledning. Du kan alltid kontakta en bilverkstad om du behöver hjälp med lampbytet. Alla äldre bilar har inte heller något positionsljus då det är ett relativt nytt påfund. Om du vill skaffa positionsljus till din något äldre bil kan du köpa fristående lyktor och kontakta en verkstad. Där kan du få hjälp att montera lyktorna så du får dina positionsljus på plats.