Ibland kan det vara svårt att hålla reda på de olika myndigheter som har med våra vägar och fordon att göra. Många tror, till exempel, att det fortfarande är Vägverket som har hand om det centrala bilregistret, men så är det inte. Vägverket finns inte ens längre, utan lades ner som myndighet redan 2010. Vägverkets verksamhet övertogs då av den nya myndigheten Trafikverket.

Det gamla Vägverkets uppgift var dels att förvalta det statliga vägnätet i Sverige, där underhållet utfördes av sju regionala enheter, dels att ha hand om trafikregistret och utfärdande av körkort. Trafikregistret och körkortsutfärdandet överfördes vid nedläggningen av Vägverket till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen är en svensk, statlig förvaltningsmyndighet som har som sin huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Myndigheten inledde sin verksamhet i januari 2009 och sorterar under Näringsdepartementet. Den tidigare myndigheten Vägverket hade enbart hand om trafik och transporter på det svenska vägnätet medan Transportstyrelsens rör trafiksäkerhet över alla områden. Man ansvarar således för trafiksäkerheten inom både vägtrafik, luftfart, sjöfart och spårbunden trafik. Man ansvarar också för registerverksamheten inom alla dessa områden. Tidigare fanns olika myndigheter för de olika trafikslagen, men nu har man alltså lagt allt inom en och samma myndighet. Transportstyrelsen har också fått ta över ansvaret för uppgifter avseende körkort och behörigheter för yrkesmässig trafik från länsstyrelserna. Med tanke på alla uppgifter man har kan man säga att Transportstyrelsen bildades genom att man slog ihop Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen samt överförde Trafikregistret från Vägverket.


Transportstyrelsen har sitt huvudkontor i Norrköping men man har också verksamhet på fler andra orter.

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Man tar fram regler, och ger tillstånd, och man har också ansvaret för att se till att dessa efterlevs. Med hjälp av de olika registren arbetar man också med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Bra information om alla transportområden

Men Transportstyrelsen ger också massor av information om allt man kan behöva veta som bilist, eller ägare eller användande av annat fordon. På hemsidan kan man välja vilket transportsätt man är intresserad av för att lättare kunna hitta det man söker. Om man, till exempel, klickar på fliken Vägtrafik kan du få information om en hel massa olika områden, som exempelvis körkort, trafikregler, fordon, vägmärken, trängselskatt och infrastrukturavgifter. Här kan du också enkelt beställa e-tjänster och blanketter som exempelvis ansökan om förartillstånd, ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon.

Bra information om alla transportområden

Här finns också en hel rad e-tjänster, där de populäraste och mest använda är beställning av registreringsbevis, fordonsuppgifter som man söker med registreringsuppgifter, avställning och påställning av fordon. Men här finns också många andra e-tjänster som förenklar många förfaranden. du kan, till exempel, beställa en personlig skylt. Genom denna tjänst kan du söka bland lediga namn och beställa din egen personliga skylt, och du som redan har en personlig kan förnya eller säga upp skylten, och knyta upp eller knyta skylten till ett annat fordon. Tack vare e-tjänsten kan du ordna massor av ärenden själv på ett enkelt och smidigt sätt.

Den tjänst som är mest känd av Transportstyrelsens tjänster gällande vägtrafik är nog den som ger dig möjlighet att få ut uppgifter om ett fordon i bilregistret. Om du vet registreringsnumret kan du ta del av massor av information om det specifika fordonet.  Gå direkt till e-tjänsten för sökning av fordonsuppgifter och skriv in registreringsnumret, så får du veta det mesta om bilen, eller fordonet. Om bilen ägs av en privatperson kan du inte få uppgifter om ägaren via nätet. Transportstyrelsen har skapat en sms-tjänst där du kan få alla uppgifter, även ägaruppgifter, genom att sms:a registreringsnumret till nummer 72503.

Det finns idag också en app som du kan använda för att ta del av uppgifter som finns i Transportstyrelsens bilregister. Uppgifter ur bilregistret är användbara vid flera tillfällen, och är inte bara ett sätt att stilla nyfikenhet. Om man ska köpa en begagnad bil, till exempel är det bra att kunna få veta så mycket som möjligt om bilen. Man kan ta reda på att den som säljer bilen verkligen äger fordonet, man kan se om bilen är stulen, om den är en leasingbil, om den är köpt på kredit och man får uppgifter om senast godkända besiktning och mycket annat som kan vara bra att veta innan man genomför ett köp.

Information finns att tillgå.

Transportstyrelsens ansvarsområde

Det är alltså inte bara inom vägtrafiken som Transportstyrelsens ansvarsområde ligger. Klickar man på Sjöfart finns lika mycket information om detta område. Här kan man läsa och få information om både fritidsbåtar och fartyg, om sjötrafik och hamnar, ombordanställda och resenärsinformation. Här finns också blanketter att beställa och e-tjänster för sjöfart. Bland annat kan man beställa blanketter för inskrivning av förvärv av registrerat skepp, eller andel däri, till Sjöfartsregistret, deklaration av farligt gods och intyg om sjötjänstgöring för ombordanställda. De populäraste e-tjänsterna är Fartygsregistret, Mina sidor för sjömän och Uppgifter om ditt fartyg. Men här finns också tjänster som Hamnkarta för fritidsbåtar, Lotspliktsguide, Behörighetsguide och mycket, mycket mer.

Här finns också ett fartygsregister, som alltså är sjöfartens motsvarighet till bilregistret. Här kan man finna information om samtliga fartyg som har registrerats i Sverige. För att kunna söka i fartygsregistret måste du ansöka om direktåtkomst, något som Transportstyrelsen sedan tar beslut om.

Även inom områdena Luftfart och Järnväg finner du all information du kan behöva både som privatperson och som yrkesutövare.  Också inom dessa områden finns blanketter att beställa och e-tjänster som underlättar många olika ärenden. Du kan läsa om flygplatser och flygtrafiktjänster, om certifikat och utbildningar. Är du intresserad av att jobba inom luftfarten, eller flyga privat, finns här information om flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Du kan också hitta kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar. Även då det gäller Järnvägstrafik finns massor av information, och det finns också ett nationellt fordonsregister över järnvägsfordon.

Söker du information, eller vill ha hjälp med något som rör trafik och transport är det alltså till Transportstyrelsen du ska vända dig.