En laddhybrid är en typ av elbil, eller egentligen en kombination av en elbil och en bil som drivs av bensin eller diesel. Den har med andra ord både en elmotor och en förbränningsmotor. De kan jobba oberoende av varandra, och ibland kan båda behöva arbeta samtidigt, till exempel vid kraftig acceleration eller körning på motorväg i hög hastighet.

Bil med förbränningsmotor

En bil med förbränningsmotor är vad man brukar kalla en vanlig bil. Den drivs oftast av bensin eller diesel. Den fungerar så att man tankar bilen, och för att sedan driva den pumpas bränslet in i motorn. I en kammare i motorn tänder ett tändstift fyr på bränslet så att det sker en liten explosion, som gör att en kolv trycks uppåt och driver ett hjul runt. Detta skapar en kedjeeffekt som till slut driver bilens hjul framåt. De senaste åren har bilar med förbränningsmotor fått allt mer negativ uppmärksamhet, eftersom de inte är särskilt miljövänliga. När bränslet förbränns bildas nämligen olika oönskade restprodukter. Den främsta är koldioxid, som släpps ut i atmosfären. Detta gör att halten av koldioxid ökar, vilket förstärker växthuseffekten, en effekt som gör att mer av värmen från Solen stannar på Jorden. Detta leder till en hel rad negativa effekter, såsom att vädret blir mer extremt, skördarna sämre, djurarter dör ut och isar smälter och översvämmar delar av landytan på Jorden.

Elbilar

De senaste årtiondena har ett antal alternativ till bilar med förbränningsmotor blivit allt vanligare och mer attraktiva. Ett av dessa alternativ är elbilar. En elbil drivs inte på samma sätt som en bensindriven bil. En elbil laddas med elektricitet, som lagras i batteriet. Det finns även andra typer av elbilar som inte drivs av el man laddar bilen med, såsom bränslecellsbilar som drivs med el som genereras av vätgas. Dessa är dock inte så vanliga på marknaden ännu. När bilen körs överförs elen till elmotorn, där elen omvandlas till mekanisk energi. Det fungerar så att det elektriska fältet genererar ett magnetfält, som får magneter inne i motorn att röra sig. Denna rörelse överförs så småningom till bilens hjul, och får bilen att rulla framåt.

Elbilar kan tankas med el som är genererad på miljövänliga sätt

Elbilar kan tankas med el som är genererad på miljövänliga sätt, såsom via vindkraft, vattenkraft eller solkraft. Elbilen släpper, till skillnad från en vanlig bil som drivs av bensin eller diesel, inte ut några avgaser alls då det inte sker någon förbränning i den. Således kan elbilar ses som mer miljövänliga än vanliga bilar. Dock finns det problem även med elbilar. Batterierna som finns i elbilarna har fått stor negativ uppmärksamhet den senaste tiden, då de använder metallen litium som är sällsynt och svår att utvinna. Batterierna är dessutom svåra att återvinna, och metallerna som finns i dem är miljöfarliga. Vidare behövs det andra metaller och material för att tillverka elbilen, precis som med vilken bil som helst.

Sammanfattning

En laddhybrid är, som sagt, en bil som är både en elbil och en bil med förbränningsmotor samtidigt. Den har båda typerna av motorer, som kan användas samtidigt eller var för sig.