Bilen startar inte

En bil som får motorstopp vid körning eller inte startar, är förstås både frustrerande och irriterande. Här får du konkreta råd och tips vad du kan göra om bilen inte startar eller om den får ett plötsligt motorstopp.

En förbränningsmotor behöver bränsle, driftremmar, ström, luft, olja och vatten för att fungera. Om en av dessa ej fungerar kan det resultera i motorstopp eller att bilen vägrar starta.

Bränslefel

Om bilen inte startar eller får ett plötsligt motorstopp är första steget att kontrollera bränsletillförseln. Prova att fylla på med nytt bränsle i tanken. Även om indikatorn på instrumentpanelen påvisar att det ska finnas bränsle kvar kan nivågivaren ha fastnat och indikera helt fel. Ha lite tålamod, i synnerhet om bränslesystemet har gått helt tomt, fyll på och vänta en stund innan du försöker starta bilen igen.

Remdriftsproblem

I stort sett alla bilar har kamrem alternativt kamkedja och bägge av dessa kan gå sönder. Om bilen vägrar starta trots att bränsle finns och tändningen fungerar, kan det vara en skadad, avskuren eller förstörd kamrem eller kamkedja. Det enda sättet att kontrollera detta är att ta bort skyddslock och inspektera remmen eller kedjans utseende. Om detta är fallet behöver bilen repareras och bogseras till närmsta bilverkstad.

Ta bort skyddslock och inspektera remmen eller kedjans utseende

Strömfel och tändningen

Ett vanligt fel när motorn vägrar starta, är ström- och tändstifts problem. I bilens bilgenerator skapas ström, för att kunna lagras i bilbatteriet. Elektriciteten leds sedan vidare till tändstiftet via tändspole- och tändningsfördelare. En bruten strömkrets, det vill säga om strömmen inte leds i en cirkel, kommer således resultera i att överföringen av strömmen slutar fungera. Vilket leder till att strömmen som ska starta tändningen bryts och motorn startar inte.

Tändningen fungerar inte, ström och jordningsfel

Ström går alltid i en rundgång – om rundgången bryts sker ingen överföring av ström! Både kaross, generator och batteri behöver vara jordade för att fungera. Om korrosion bildas mellan t ex kablar och kaross kommer bilen bli mer och mer svårstartad och slutligen inte starta alls. Lösningen är enkel, ta bort jordningskabel, slipa bort korrosionen, lägg på smörjmedel och skruva fast kabeln där den satt. Ett annat vanligt problem när bilen inte startar är kabeln som går mellan tändningsfördelare och tändspole har lossnat och inte har kontakt med varandra. Se till att kabeln har kontakt och bilen kommer att starta direkt!

Urladdat bilbatteri

Ett minst lika vanligt fel är att bilbatteriet helt har laddat ur, vilket oftast beror på misstaget av att glömma slå av belysningen på bilen. Kanske det vanligaste misstaget på äldre bilar där detta sällan är automatiserat. En natt med tända billyktor räcket för att batteriet helt laddar ut! Prova med att försöka starta bilen med startkablar, alternativt ta ur bilbatteriet och ladda upp det igen mot ett fast elnät igen. Ett mindre vanligt fel är att det blir störningar på luftförsörjningen och att motorn blivit för varm och startar inte på grund av överhettning. Kontrollera luftfilter och att inget större skräp eller mindre föremål tilltäpper filter eller ingångshålet.